Arch. Alessandro Vidoni

tehnički konsultant

ALESANDRO VIDONI, master inženjer arhitekture i urbanizma Politehničkog Univerziteta u Milanu (Italija) od 2007. godine, nakon više godina studija i radionica u Nemačkoj, na Kubi, u Portugalu i Poljskoj. Nakon saradnje sa nekoliko arhitektonskih biroa u Milanu tokom studija, 2007. godine započeo je profesionalnu karijeru u “Alhadeff Architects” u Milanu, radeći na projektima u oblasti hotelskih lanaca, luksuznih stambenih objekata i razvoju nekretnina na ruskom tržištu. Od 2008. godine radi u oblasti arhitektonskog dizajna, strukturnog dizajna (beton-drvo-čelik-staklo), upravljanja gradilištem, upravljanja zdravljem i sigurnošću radnika na radu, a uz to je i sudski veštak kako u Italiji, tako i u inostranstvu. Od 2009. godine, kao konsultant i menadžer projekta za fit-out kompanije, razvio je nekoliko projekata vezanih za zaključenje fit-out ugovora i izrade nameštaja po meri, od maloprodajnih objekata do hotelskih lanaca i jahti. Počev od 2009. godine učestvuje u rekonstrukciji nakon zemljotresa u italijanskoj regiji Abruzo i od 2016. godine ponovo u istoj regiji nakon novih seizmičkih događaja. Od 2015. godine je pouzdan konsultant za tehnička pitanja u nekoliko italijanskih ambasada i konzulata u inostranstvu.

Registarska komora arhitekata

Registarska komora Teramo (Italija) od 2010. godine do danas, broj 749

Registarska komora Milano (Italija) od 2008. do 2010.  godine, broj 16666

Registrovani sudski veštak, Teramo (Italija), za građansko pravo – broj 236, za krivično pravo – broj 43, u oblasti građevinarstva / nekretnina / građevinskih objekata.

Registrovani sudski veštak pri:

  • Upravnom sudu Ligurije, Italija, od 2015. godine
  • Upravnom sudu Lacija, Italija, od 2015. godine
  • Upravnom sudu Kampanije, Italija, od 2015. godine
  • Upravni sud Veneta, Italija, od 2015. godine.

Registrovani sudski veštak za arbitražno rešavanje sporova pri:

  • Arbitražnoj komori (domaćoj i međunarodnoj) CCIAA, Milano, Italija, od 2015. godine
  • Arbitražnoj komori CCIAA, Verona, Italija, od 2015. godine
  • Arbitražnoj komori “Leone Levi”, Ankona, Italija, od 2016. godine
  • Arbitražnoj komori CCIAA, Venecija, Italija, od 2017. godine
  • Arbitražni centar Ljubljane pri Privrednoj komori Slovenije, od 2017. godine
  • Arbitražni sud pri Evropskoj instituciji za medijaciju i arbitražu, Sofija, Bugarska, od 2017. godine

Govori italijanski, engleski i nemački jezik, a poseduje pasivno znanje španskog jezika.