Pušac J., GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST IZVOĐAČA RADOVA ZA KVALITET UPOTREBLJENOG MATERIJALA, Tenzo, stručni časopis za građevinarstvo i arhitekturu, broj 04/2016, str. 2 – 4.