Pušac J., PRAVO NA REFUNDACIJU TROŠKOVA LEČENJA U INOSTRANSTVU, Krug osiguranika utvrđuje Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ili zakonodavac?, „Medici.com“, časopis iz oblasti medicinske komunikacije, broj 82/2017, str. 30 – 31.