Pušac J., PRAVO NA REFUNDACIJU TROŠKOVA LEKA, Tumačenje indikacije „nastavak bolničkog lečenja“ u praksi sudova Republike Srpske, „Medici.com“, časopis iz oblasti medicinske komunikacije, broj 81/2017, str. 38 – 39.