SOG 1

SOG / Samardžić, Oreški i Grbović, advokatska firma iz Beograda i Peterhof Consulting organizovali su seminar o najnovijim trendovima i praksama u primeni prava konkurencije u Republici Srbiji koji je održan 8. aprila u Beogradu u hotelu Metropol. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa konceptom prava konkurencije, kao i najčešćim vidovima povreda konkurencije koje su počinili privredni subjekti u Srbiji, ali i mehanizmima za smanjivanje i otklanjanje takvih rizika.

SOG 2

Cilj seminara sastojao se u tome da učesnicima pruži jasnu sliku o aktuelnom stanju prava konkurencije u Republici Srbiji i najboljim praksama za osiguranje poštovanja prava konkurencije bez nametanja nepotrebnih ograničenja za razvoj poslovnih delatnosti.

Predavači su bili advokat Nikola Kasagić (stariji saradnik u SOG), prof. dr Dragan Lončar (partner u Peterhof) i Čedomir Radojčić (rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije u Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije). Na početku seminara, dr Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije, održao je govor o trenutnoj situaciji o pravu konkurencije u Srbiji i predstavio planove i ciljeve ovog regulatornog tela.

Advokat Jovana Pušac, kao lokalni partner advokatske firme SOG, aktivno je učestvovala na predmetnom seminaru radi prikupljanja i analize stavova uporednopravne prakse, a za potrebe rešavanja predmeta u oblasti zaštite konkurencije u BiH.

SOG 3