Pušac, J., ULOGA VEŠTAKA U PARNICAMA ZA NAKNADU IZMAKLE KORISTI
„Vještak”, naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja, broj 4/2015, str. 489 – 495.