CEST RS

Odlukom Upravnog odbora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske od 15. novembra 2017. godine, advokat dr Jovana Pušac imenovana je, na period od četiri godine, za stalnog edukatora ovog Centra za Građanskopravnu oblast.