­

MEDICINSKO VEŠTAČENJE U PRAKSI SUDOVA REPUBLIKE SRPSKE I DEO

28. 01. 2018.|

PRAVO NA REFUNDACIJU TROŠKOVA LEČENJA U INOSTRANSTVU, Krug osiguranika utvrđuje FZO RS ili zakonodavac?

01. 10. 2017.|

PRAVO NA REFUNDACIJU TROŠKOVA LEKA, Tumačenje indikacije „nastavak bolničkog lečenja“ u praksi sudova RS

01. 10. 2017.|

GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST IZVOĐAČA RADOVA ZA KVALITET UPOTREBLJENOG MATERIJALA

21. 09. 2016.|

ULOGA VEŠTAKA U PARNICAMA ZA NAKNADU IZMAKLE KORISTI

14. 12. 2015.|

GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA NEDOSTATKE GRAĐEVINE

13. 12. 2015.|

FORMA OBLIGACIONIH UGOVORA

30. 04. 2014.|

PRAVNE POSLEDICE POVREDE BITNE FORME UGOVORA

30. 12. 2013.|

GARANCIJE IZVOĐAČA IZ UGOVORA O GRAĐENJU – OPŠTA PITANJA

30. 10. 2013.|

PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA

15. 10. 2013.|