­

PRAVA I OBAVEZE IZ UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNE PROSTORIJE

05. 10. 2013.|

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA – OPŠTA RAZMATRANJA

15. 09. 2013.|

PRAVA I OBAVEZE NARUČIOCA I IZVOĐAČA IZ UGOVORA O GRAĐENJU

30. 05. 2013.|

PRAVNA PRIRODA GRAĐANSKOPRAVNE ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA

12. 07. 2012.|

PRAVNA PRIRODA UGOVORA IZMEĐU ADVOKATA I KLIJENTA

04. 05. 2012.|

KONVALIDACIJA UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE

30. 12. 2011.|

PRAVA NARUČIOCA PO OSNOVU ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA ZA NEDOSTATKE KOJI UMANJUJU KVALITET GRAĐEVINE

20. 12. 2011.|

ZAKONSKE PRETPOSTAVKE ZA KONVALIDACIJU UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI

30. 01. 2011.|

ODGOVORNOST IZVOĐAČA RADOVA ZA NEDOSTATKE PROJEKTA

28. 01. 2011.|

ODGOVORNOST IZVOĐAČA RADOVA ZA KVALITET UPOTREBLJENOG MATERIJALA

28. 01. 2010.|