Pušac J., ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA KVALITATIVNE NEDOSTATKE GRAĐEVINE, Zbornik radova Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini, teorija – praksa, XII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, Bistrica, 18-21. oktobra 2017. godine, str. 185 – 194.