­

SREĆNI PRAZNICI!

27. 12. 2018.|

OBJAVLJEN PRVI KOAUTORSKI NAUČNI RAD ADVOKATA DR JOVANE PUŠAC

18. 11. 2018.|

MEĐUNARODNA ARBITRAŽNA KONFERENCIJA „ČETVRTI SARAJEVSKI ARBITRAŽNI DANI“ Sarajevo, oktobar 2018

31. 10. 2018.|

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA”, Jahorina, oktobar 2018

28. 10. 2018.|

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC IMENOVANA ZA ARBITRA NA LISTAMA ARBITARA U SRBIJI, CRNOJ GORI, SLOVENIJI I ŠVAJCARSKOJ

03. 10. 2018.|

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE (2017) I PROMOCIJA DOKTORA NAUKA (2018)

14. 09. 2018.|

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA UDRUŽENJA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE „PRIVREDA I ARBITRAŽE“, Zlatibor, maj 2018

31. 05. 2018.|

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC IMENOVANA ZA STALNOG EDUKATORA CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA REPUBLIKE SRPSKE

26. 11. 2017.|

OD 1. OKTOBRA NOVA SEKCIJA NA SAJTU – PROMET NEKRETNINA

03. 11. 2017.|

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA”, Jahorina, oktobar 2017.

02. 11. 2017.|