Advokat
Dr Jovana Pušac

Advokatska kancelarija Jovana Pušac osnovana je 2014. godine kao kruna dugogodišnjeg naučno – praktičnog usavršavanja njenog osnivača. I zaista, posvećenost filigranskim naučnim istraživanjima na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci (BiH) i Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (Srbija) doprineli su da ovu advokatsku kancelariju odlikuju temeljan i svestran pristup pravnim problemima, a budno praćenje sudske prakse, te kontinuirano usavršavanje u advokatskim kancelarijama doneli su sa sobom istančan osećaj za brzo i kvalitetno iznalaženje rešenja. Sve ovo rezultiralo je ne samo dobrim poznavanjem pravne doktrine i propisa, već i pravila tržišne utakmice.

SAZNAJ VIŠE

NAŠE USLUGE

Suvereno vladajući advokatskim zanatom, uz uspešnu saradnju s ekspertima iz raznovrsnih poslovnih oblasti, orijentisani smo ka efikasnom postizanju ciljeva naših klijenata. Svaki pravni slučaj za nas čini izazov, a njegovo rešavanje – zadovoljstvo.

SAZNAJ VIŠE
VIŠE NOVOSTI

NAUČNI RAD

Kontinuirani naučno – istraživački rad čini esenciju našeg uspeha. Tek interaktivnom primenom teorije i prakse dolazimo do temeljnih rešenja i najsloženijih pravnih problema.

SAZNAJ VIŠE

NAŠI PARTNERI

RADIMO ZAJEDNO

Naš princip rada počiva na savesnosti i stručnosti. Suvereno vladajući advokatskim zanatom, uz uspešnu saradnju sa ekspertima iz raznovrsnih poslovnih oblasti, orijentisani smo ka efikasnom postizanju ciljeva naših klijenata. Profesionalan i lojalan odnos kako sa klijentima, tako i ostalim poslovnim subjektima predstavlja ključni aspekt našeg poslovanja.

KONTAKTIRAJTE NAS