Vera Pušac

pravni konsultant

Gospođa Vera (rođ. Đorđević) Pušac je rođena 1958. godine u Trsteniku, Republika Srbija gde je stekla osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Od 1981. godine živi i radi u Banjaluci, Republika Srpska gde je zasnovala porodicu, a potom i diplomirala na Pravnom fakultetu.

2003. godine osnovala je privredni subjekt Medici.com s.p. Banja Luka u kojem i danas obavlja funkciju direktora.

U advokatskoj kancelariji JP Law Office obavlja poslove pravnog savetnika počev od osnivanja ove kancelarije 2014. godine