NAUČNI RAD

­

Pušac Jovana, Vidoni Alessandro, ODGOVORNOST IZVOĐAČA I PROJEKTANTA ZA SOLIDNOST GRAĐEVINE

MEDICINSKO VEŠTAČENJE, PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE, II DEO

MEDICINSKO VEŠTAČENJE, PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE, I DEO

ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA KVALITATIVNE NEDOSTATKE GRAĐEVINE

MEDICINSKO VEŠTAČENJE U PRAKSI SUDOVA REPUBLIKE SRPSKE II DEO

MEDICINSKO VEŠTAČENJE U PRAKSI SUDOVA REPUBLIKE SRPSKE I DEO

PRAVO NA REFUNDACIJU TROŠKOVA LEČENJA U INOSTRANSTVU, Krug osiguranika utvrđuje FZO RS ili zakonodavac?

PRAVO NA REFUNDACIJU TROŠKOVA LEKA, Tumačenje indikacije „nastavak bolničkog lečenja“ u praksi sudova RS