­
3012, 2020

ŽELIMO VAM SREĆNU I USPEŠNU 2021. GODINU

1205, 2020

STATUS ZAKUPCA POSLOVNOG PROSTORA U VREME EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

3112, 2019

SREĆNI PRAZNICI

1810, 2019

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA”, Jahorina, oktobar 2019

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA'' Jahorina, 16 - 19. oktobar, [...]

1806, 2019

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC, PO DRUGI PUT EDUKATOR NA SEMINARU CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U RS

„PRAVNE POSLEDICE POVREDE BITNE FORME UGOVORA  sa aspekta teorije, zakonodavstva i sudske prakse“             Dana [...]

2803, 2019

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC, EDUKATOR NA SEMINARU CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U RS

„ZLOUPOTREBA PRAVNOG LICA (PROBIJANJE PRAVNE LIČNOSTI)“ Analiza instituta sa aspekta doktrine, zakonodavstva i sudske prakse (domaće i uporedne)     [...]

2202, 2019

OBELEŽEN JUBILEJ ČASOPISA “MEDICI.COM”

OBELEŽEN JUBILEJ - 15 GODINA ČASOPISA “MEDICI.COM"         U svečanoj sali zgrade Vlade Republike Srpske dana 22. [...]

2712, 2018

SREĆNI PRAZNICI!

Želimo vam puno sreće, zdravlja, smeha i uspeha u 2019! […]

1811, 2018

OBJAVLJEN PRVI KOAUTORSKI NAUČNI RAD ADVOKATA DR JOVANE PUŠAC

OBJAVLJEN PRVI KOAUTORSKI NAUČNI RAD ADVOKATA DR JOVANE PUŠAC Koautori: Dr Jovana Pušac, advokat i arch. Alessandro Vidoni, sudski veštak i arbitar iz arhitektonsko [...]

3110, 2018

MEĐUNARODNA ARBITRAŽNA KONFERENCIJA „ČETVRTI SARAJEVSKI ARBITRAŽNI DANI“ Sarajevo, oktobar 2018

MEĐUNARODNA ARBITRAŽNA KONFERENCIJA „ČETVRTI SARAJEVSKI ARBITRAŽNI DANI“ Sarajevo, 24. oktobar, 2018   Udruženje ARBITRI iz Sarajeva je 24. oktobra 2018. godine [...]