­
3112, 2019

SREĆNI PRAZNICI

1806, 2019

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC, PO DRUGI PUT EDUKATOR NA SEMINARU CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U RS

„PRAVNE POSLEDICE POVREDE BITNE FORME UGOVORA  sa aspekta teorije, zakonodavstva i sudske prakse“             Dana [...]

2803, 2019

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC, EDUKATOR NA SEMINARU CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U RS

„ZLOUPOTREBA PRAVNOG LICA (PROBIJANJE PRAVNE LIČNOSTI)“ Analiza instituta sa aspekta doktrine, zakonodavstva i sudske prakse (domaće i uporedne)     [...]

2202, 2019

OBELEŽEN JUBILEJ ČASOPISA “MEDICI.COM”

OBELEŽEN JUBILEJ - 15 GODINA ČASOPISA “MEDICI.COM"         U svečanoj sali zgrade Vlade Republike Srpske dana 22. [...]

2712, 2018

SREĆNI PRAZNICI!

Želimo vam puno sreće, zdravlja, smeha i uspeha u 2019! […]

1811, 2018

OBJAVLJEN PRVI KOAUTORSKI NAUČNI RAD ADVOKATA DR JOVANE PUŠAC

OBJAVLJEN PRVI KOAUTORSKI NAUČNI RAD ADVOKATA DR JOVANE PUŠAC Koautori: Dr Jovana Pušac, advokat i arch. Alessandro Vidoni, sudski veštak i arbitar iz arhitektonsko [...]

3110, 2018

MEĐUNARODNA ARBITRAŽNA KONFERENCIJA „ČETVRTI SARAJEVSKI ARBITRAŽNI DANI“ Sarajevo, oktobar 2018

MEĐUNARODNA ARBITRAŽNA KONFERENCIJA „ČETVRTI SARAJEVSKI ARBITRAŽNI DANI“ Sarajevo, 24. oktobar, 2018   Udruženje ARBITRI iz Sarajeva je 24. oktobra 2018. godine [...]

2810, 2018

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA”, Jahorina, oktobar 2018

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA'' Jahorina, 23 - 26. oktobar, [...]

310, 2018

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC IMENOVANA ZA ARBITRA NA LISTAMA ARBITARA U SRBIJI, CRNOJ GORI, SLOVENIJI I ŠVAJCARSKOJ

Tokom poslednje dve godine, zahvaljujući značajnim referencama iz naučno-praktičnog domena pravne profesije, advokat dr Jovana Pušac imenovana je za arbitra [...]

1409, 2018

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE (2017) I PROMOCIJA DOKTORA NAUKA (2018)

Odbrana doktorske disertacije advokata Jovane Pušac (januar 2017) i Promocija doktora pravnih nauka (septembar 2018) Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u [...]