Jelena Pušac Broćilović

pravni konsultant

Gospođa Jelena Pušac Broćilović je rođena 1983. godine u Banjaluci.

Završila je banjalučku gimnaziju, a nakon što je 2008. godine završila Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, započela je svoju karijeru kao sudijski pripravnik pri Okružnom sudu u Banjaluci.

2010. godine uspešno je položila pravosudni ispit pri Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Tokom 2010. godine bila je zaposlena na mestu stručnog saradnika za pravne poslove u advokatskoj kancelariji Kisin Zorana, advokata iz Banjaluke.

Od kraja 2010. godine zaposlena je u Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka na poslovima pravnog zastupnika, gde i danas radi.

U periodu od 2012 do 2015. godine obavljala je poslove pravnog savetnika advokatske kancelarije Goranke Marijanac, advokata iz Banjaluke.

U advokatskoj kancelariji JP Law Office zauzima mesto pravnog savetnika počev od osnivanja ove kancelarije 2014. godine.

Godine 2016. postaje „Brand Manager“ agencije Mozaik medicinskih komunikacija Banja Luka gde nastavlja svoje usavršavanje u oblasti marketinga i tržišne ekonomije.

Aktivno govori engleski jezik.