­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 101 blog entries.

OBJAVLJEN PRVI KOAUTORSKI NAUČNI RAD ADVOKATA DR JOVANE PUŠAC

18. 11. 2018.|

Pušac Jovana, Vidoni Alessandro, ODGOVORNOST IZVOĐAČA I PROJEKTANTA ZA SOLIDNOST GRAĐEVINE

18. 11. 2018.|

MEDICINSKO VEŠTAČENJE, PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE, II DEO

18. 11. 2018.|

MEĐUNARODNA ARBITRAŽNA KONFERENCIJA „ČETVRTI SARAJEVSKI ARBITRAŽNI DANI“ Sarajevo, oktobar 2018

31. 10. 2018.|

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA”, Jahorina, oktobar 2018

28. 10. 2018.|

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC IMENOVANA ZA ARBITRA NA LISTAMA ARBITARA U SRBIJI, CRNOJ GORI, SLOVENIJI I ŠVAJCARSKOJ

03. 10. 2018.|

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE (2017) I PROMOCIJA DOKTORA NAUKA (2018)

14. 09. 2018.|

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA UDRUŽENJA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE „PRIVREDA I ARBITRAŽE“, Zlatibor, maj 2018

31. 05. 2018.|

MEDICINSKO VEŠTAČENJE, PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE, I DEO

10. 02. 2018.|

ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA KVALITATIVNE NEDOSTATKE GRAĐEVINE

28. 01. 2018.|