­

KRITIČKI OSVRT NA UPIS ZABELEŽBE SPORA

24. 11. 2018.|

Pušac Jovana, Vidoni Alessandro, ODGOVORNOST IZVOĐAČA I PROJEKTANTA ZA SOLIDNOST GRAĐEVINE

18. 11. 2018.|

NAKNADA ŠTETE ZBOG LEKARSKE GREŠKE – SUDSKA PRAKSA, II DEO

24. 08. 2018.|

NAKNADA ŠTETE ZBOG LEKARSKE GREŠKE – SUDSKA PRAKSA

24. 06. 2018.|

PRAKSA SUDOVA U OBLASTI ARBITRAŽNOG REŠAVANJA SPOROVA U BOSNI I HERCEGOVINI,

31. 05. 2018.|

MEDICINSKO VEŠTAČENJE, PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE, III DEO, VEŠTAČENJE VOJNOG INVALIDITETA

24. 05. 2018.|

MEDICINSKO VEŠTAČENJE, PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE, II DEO

18. 04. 2018.|

MEDICINSKO VEŠTAČENJE, PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE, I DEO

24. 02. 2018.|

ODGOVORNOST IZVOĐAČA ZA KVALITATIVNE NEDOSTATKE GRAĐEVINE

28. 01. 2018.|

MEDICINSKO VEŠTAČENJE U PRAKSI SUDOVA REPUBLIKE SRPSKE II DEO

28. 01. 2018.|