­

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC IMENOVANA ZA STALNOG EDUKATORA CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA REPUBLIKE SRPSKE

26. 11. 2017.|

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC IMENOVANA ZA ARBITRA NA LISTAMA ARBITARA U SRBIJI, CRNOJ GORI I SLOVENIJI

03. 11. 2017.|

OD 1. OKTOBRA NOVA SEKCIJA NA SAJTU – PROMET NEKRETNINA

03. 11. 2017.|

NAUČNI SKUP NA JAHORINI, 18 – 21. OKTOBAR, 2017.

02. 11. 2017.|

PREDSTAVLJAMO ČLANOVE NAŠEG TIMA

26. 08. 2017.|

ARCH. ALESANDRO VIDONI, KONSULTANT IZ ITALIJE, POSTAO JE DEO TIMA ADVOKATSKE KANCELARIJE

20. 06. 2017.|

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

14. 02. 2017.|

SEMINAR O PRIMENI MEĐUNARODNOG PRAVA U PRIVREDNIM SPOROVIMA, BANJA LUKA

11. 10. 2016.|

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „PROBACIJA I ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE – MOGUĆNOST I PERSPEKTIVE“, BANJA LUKA

01. 10. 2016.|

PROMOCIJA „ČASOPISA VJEŠTAK“, NOVI SAD

16. 09. 2016.|