­

ŽELIMO VAM SREĆNU I USPEŠNU 2021. GODINU

30. 12. 2020.|

STATUS ZAKUPCA POSLOVNOG PROSTORA U VREME EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

12. 05. 2020.|

SREĆNI PRAZNICI

31. 12. 2019.|

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA”, Jahorina, oktobar 2019

18. 10. 2019.|

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC, PO DRUGI PUT EDUKATOR NA SEMINARU CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U RS

18. 06. 2019.|

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC, EDUKATOR NA SEMINARU CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U RS

28. 03. 2019.|

OBELEŽEN JUBILEJ ČASOPISA “MEDICI.COM”

22. 02. 2019.|

SREĆNI PRAZNICI!

27. 12. 2018.|

OBJAVLJEN PRVI KOAUTORSKI NAUČNI RAD ADVOKATA DR JOVANE PUŠAC

18. 11. 2018.|

MEĐUNARODNA ARBITRAŽNA KONFERENCIJA „ČETVRTI SARAJEVSKI ARBITRAŽNI DANI“ Sarajevo, oktobar 2018

31. 10. 2018.|