MEĐUNARODNA ARBITRAŽNA KONFERENCIJA „ČETVRTI SARAJEVSKI ARBITRAŽNI DANI“

Sarajevo, 24. oktobar, 2018

 

Udruženje ARBITRI iz Sarajeva je 24. oktobra 2018. godine održalo IV godišnju Arbitražnu Konferenciju u hotelu „Europa“ u Sarajevu. Reč je o tradicionalnom projektu Udruženja s ciljem promocije arbitraže u poslovnoj i pravnoj zajednici u BiH, te uspostavljanja platforme za razmenu iskustava među domaćim i međunarodnim praktičarima.

1

Tema Četvrtih sarajevskih dana arbitraže bila je “Investiciona arbitraža u Bosni i Hercegovini: naučene lekcije i put naprijed. Poseban naglasak stavljen je na problem efikasnog vođenja investicionih projekata u BiH (posebno u kontekstu kompleksnih građevinskih i energetskih projekata) imajući u vidu potrebe jačanja kapaciteta za vođenje i implementaciju ovih projekata.

2

Konferencija je okupila iskusne stručnjake iz oblasti međunarodne arbitraže (predstavnike Saveta stranih investitora (VIS), Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA), Ljubljanskog Arbitražnog Centra (LAC), te uglednih advokatskih firmi poput Wolf Theiss (Beč), Andreas Reiner & Partners (Beč), Baker and McKenzie (Frankfurt), Gasser Partner (Lihtenštajn), Jones Day (Pariz), Cleber Law Firm (Amsterdam) koji su sa učesnicima konferencije podelili svoja iskustva i zapažanja o investicionim arbitražama relevantnim za BiH tržište.

3

U okviru četiri panela, govornici su najpre razmatrali trenutnu investicionu klimu u BiH, aktuelne trendove i buduće prespektive u oblasti stranog ulaganja u BiH. Potom je fokus bio usmeren na izazove i najbolje prakse u infrastrukturnim sporovima što je, posledično, doprinelo i efikasnijoj raspravi o energetskim, infrastrukturnim i drugim sporazumima o koncesiji i arbitraži.

4

Konferencija je okončana diskusijom izlagača i učesnika o praktičnim aspektima investicione arbitraže.

5

Na ovu značajnu konferenciju pozvana je i predstavnica advokatske kancelarije JP Law Office povodom saradnje sa Udruženjem ARBITRI u okviru istraživanja arbitražne prakse u BiH. O ovoj temi je advokat dr Jovana Pušac pisala u naučnom radu „Praksa sudova u Bosni i Hercegovini u oblasti arbitražnog rešavanja sporova“.

6

Do sledećih Sarajevskih Dana Arbitraže!