Motivisan potrebama daljeg unapređenja i razvoja nauke u skladu sa novim naučnim dostignućima, Centar modernih znanja organizovao je Prvu međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Probacija i alternativne krivične sankcije – mogućnosti i perspektive“ koja je održana 1. oktobra u Banjaluci u hotelu Atina.

CMZ 1

Jedan od osnovnih zaključaka ove multidisciplinarne konferencije jeste potreba za primenom alternativnih sankcija i u Republici Srpskoj s obzirom da se one u velikoj meri već primenjuju u Federaciji BiH. Alternativne sankcije predstavljaju vaninstitucionalni tretman i kao takve utiču na uspešniju resocijalizaciju prestupnika i smanjenje stope recidivizma. Ovakve vrste sankcija izriču se za lakša krivična dela u trajanju do jedne godine i uz pristanak lica kojima je izrečena kazna pravosnažna. Prezentovana iskustva iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore pokazala su da bi primena alternativnih krvičnih sankcija u Republici Srpskoj mogla da smanji budžetske troškove koji sada iznose 100,00 KM po zatvoreniku za jedan dan, na 20,00 KM dnevno za svakog osuđenika po danu. Pored toga, rad za opšte dobro na slobodi može u velikoj meri da unapredi rad komunalnih, ekoloških i humanitarnih organizacija i na taj način doprinese unapređenju lokalne zajednice. Predsednik Centra modernih znanja dr Nebojša Macanović istakao je da je konferencija prikazala značajne rezultate iz regiona, ali i teorijske radove i istraživanja iz ove oblasti koji treba da predstavljaju osnove i okvir usklađivanja domaće prakse sa evropskim standardima. Konferencija je takođe otvorila i značajna pitanja iz oblasti krivičnog prava, maloletničkog prestupništva i penoloških tema.

Konferenciji je prisustvovala i advokat Jovana Pušac budući da su izloženi referati iz oblasti penološke teorije i prakse od izuzetnog značaja i za advokatsku profesiju.

CMZ 2