MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA UDRUŽENJA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE

„PRIVREDA I ARBITRAŽE“

Zlatibor, 28 – 30. maj 2018.

U periodu od 28. do 30. maja 2018. godine na Zlatiboru u kongresnom centru hotela „Mona“ u prisustvu preko 350 učesnika i 85 izlagača, održan je XXVII majski Susret pravnika u privredi Srbije na temu „PRIVREDA I ARBITRAŽE“. Susret je otvorio predsednik Udruženja pravnika u privredi Srbije akademik dr Mirko Vasiljević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

1

Na ovom tradicionalnom okupljanju uglednih pravnika kako iz oblasti teorije, tako i domaće i uporedne prakse, koje je već drugu godinu za redom posvećeno jednoj od najaktuelnijh tema – arbitraži, advokat dr Jovana Pušac je izlagala svoj rad pod nazivom „PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI U OBLASTI ARBITRAŽNOG REŠAVANJA SPOROVA“.

2

U radu je naglašeno da, iako je arbitraža višestruko efikasan metod rešavanja sporova od strane nedržavnog suda (arbitra pojedinca ili veća arbitara), konstituisanog sporazumom stranaka, a s ciljem donošenja meritorne odluke koja ima dejstvo pravosnažne sudske presude, rezultati istraživanja sudske prakse u BiH ukazali su da je ovaj model „privatnog suđenja“ nedovoljno zastupljen u toj jurisprudenciji. Otuda, a s ciljem demistifikacije ove materije, autor je u prvom delu rada najpre ukazao na arbitražno procesno pravo koje će biti merodavno za arbitraže sa sedištem u BiH, dok su u drugom delu rada izlažene akutelne sudske odluke s osvrtom na arbitražu. Iako formalno nije deo pravosudnog sistema, opravdano je očekivati da će arbitraža i na ovim prostorima zaživeti u skorijoj budućnosti, makar među domaćim privrednim subjektima. Ovo naročito ako se, s jedne strane, imaju u vidu dugotrajni, iscrpljujući i neizvesni putevi sudskog vojevanja, a, na drugoj strani, benefiti arbitražnog rešavanja sporova, počev od fleksibilnosti, nejavnosti, brzine odlučivanja, a s tim u vezi i troškova, jer vreme je novac, ali iznad svega – stručnosti i poverljivosti izabranih arbitara.

3

Nakon izlaganja svih referata i rasprave održane na kraju XXVII Susreta pravnika u privredi Srbije, usvojene su i brojne poruke među kojima i poruka da su Pravnici u privredi Srbije logikom svoje profesionalne vokacije saglasni sa opštom identifikacijom vremena i novca – najvažnijim privrednim resursima. Posledično, to je i najsnažniji promoter arbitražnog rešavanja privrednih sporova spram sudskom s obzirom da donosi značajnu uštedu i vremena i novca privrednim subjektima kao jedinim stvaraocima novih vrednosti. Otuda je potrebno intenzivnije raditi na uočavanju ne samo ovih, nego i brojnih drugih komparativnih prednosti u odnosu na sudsko rešavanje (fleksibilnost, izbor prava, izbor foruma rešavanja spora, izbor arbitara, specijalizacija, dominacija privatnopravne volje, očuvanje poslovnopravne veze, mogućnost rešavanja po principu pravičnosti, lakše priznanje i izvršenje strane arbitražne odluke u odnosu na stranu sudsku odluku, poverljivost).

4

Učesnici na ovom značajnom naučnom skupu bile su i Jelena Pušac Broćilović, pravni konsultant advokatske kancelarije JP Law Office i Danijela Petrov, rukovodilac službe za pravne poslove Pošte Srpske a.d. Banja Luka.

Do sledećeg Susreta!