Centar za veštačenje „Zenit“ d.o.o. Banja Luka, partneri Udruženja sudskih veštaka „Vojvodina“ iz Novog Sada i Udruženje sudskih veštaka Republike Srpske organizovali su promociju „Časopisa Vještak“ Novom Sadu koja je održana 16. septembra u Kongresnom centru „Master“ novosadskog sajma, u sali Privredne komore Vojvodine.

?

Uvodničari i govornici na promociji „Časopisa Vještak“ bili su prim. dr sci. Zoran Ivanov, potpredsednik Udruženja sudskih veštaka Vojvodina, Dragan Salić, dipl. ecc., direktor Centra za veštačenje „Zenit“, Banja Luka, mr Tadija Kačar, promoter časopisa, Milan Gutić, predsednik Privrednog kulturnog centra „Dunav“, Novi Sad, dr sci. Ištvan Bodalo, predsednik upravnog odbora Udruženja sudskih veštaka „Vojvodina“, Dragana Štrbac, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, dipl. ing. maš. Zoran Knežević, potpredsednik Udruženja sudskih veštaka Republike Srpske, Jovana Pušac, ma, advokat iz Banjaluke, prof. dr Slobodan Stanišić, advokat iz Banjaluke, mr Dane Branković, dipl. ing. grafike, zamenik glavnog i odgovornog urednika „Časopisa Vještak“.

Tokom skupa, učesnici su naglasili značaj ovog renomiranog časopisa kako sa aspekta razvoja teorije, tako i prakse veštačenja za područje cele bivše Jugoslavije. U završnom izlaganju, redakcija je najavila naredne promocije „Časopisa Vještak“ u Beogradu, Nišu i Podgorici.

Advokat Jovana Pušac, kao autor naučnog rada u jednom od izdanja „Časopisa Vještak“, ali i reprezentant advokatske profesije, nakon sažetog izlaganja o ovoj visoko kvalitetnoj publikaciji evropskog dizajna, kvaliteta sadržaja i štampe, sa zadovoljstvom je sa učesnicima skupa podelila i nekoliko problemskih pitanja iz oblasti prakse veštačenja.

VJEŠTAK 2