OBJAVLJEN PRVI KOAUTORSKI NAUČNI RAD ADVOKATA DR JOVANE PUŠAC

Koautori:

Dr Jovana Pušac, advokat i arch. Alessandro Vidoni, sudski veštak i arbitar iz arhitektonsko – građevinske oblasti, Italija i Tehnički konsultant JP Law Office 

Prevod:

Dipl. inž. građ. Vladmir Đajić, generalni menadžer “Binis Beton” d.o.o. Banja Luka

Oktobar, 2018

U časopisu iz oblasti teorije i prakse veštačenja „VJEŠTAK“ u oktobru 2018, objavljen je prvi koautorski naučni rad advokata dr Jovane Pušac, i to sa kolegom Vidoni Alessandrom, sudskim veštakom arhitektonsko – građevinske struke iz Italije, arbitrom i tehničkim konsultantom naše advokatske kancelarije, pod nazivom „ODGOVORNOST IZVOĐAČA I PROJEKTANTA ZA SOLIDNOST GRAĐEVINE“.

U radu su filigranskim pristupom predstavljeni doktrina, relevantni propisi i bogata sudska praksa iz oblasti koja uređuje građanskopravnu odgovornost izvođača i projektanta za solidnost građevine, pri čemu je konkretnim prikazima slučajeva nedostataka koji utiču na solidnost građevine dat i reljefni prikaz ove tematike.

Sveobuhvatnom analizom ove vrste odgovornosti učesnika u izgradnji, sa aspekta pravne i arhitektonsko-građevinske struke, učinjeno je originalno istraživanje teme o kojoj se u pravnoj doktrini u Bosni i Hercegovini do sada nije pisalo.

Za izvanredan prevod sa engleskog jezika na kojem je pisan deo rada Alessandra Vidonija zaslužan je dipl. inž. građ. Vladimir Đajić, generalni menadžer “Binis Beton” d.o.o. Banja Luka.