BK konvencija 1

U organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i IRZ fondacijom iz Nemačke, u Banjaluci je 11. oktobra u prostorijama Centra održan seminar o primeni međunarodnog prava u privrednim sporovima na kojem su dinamično, edukativno i interaktivno razmotrena pitanja o tumačenju i primeni Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe u domaćoj sudskoj i arbitražnoj praksi s posebnim osvrtom na uslove i polje primene konvencije, kao i na njena pravila o zaključenju, raskidu i bitnoj povredi ugovora o prodaji, a potom i pitanja o neispunjenju ugovora i odgovornosti za štetu prema Bečkoj konvenciji. Naposletku je učesnicima prezentovana i veoma interesantna sudska praksa iz oblasti primene međunarodnog prava u sporovima pred privrednim sudovima Republike Srpske proisteklim iz međunarodnih ugovora o prodaji robe.

Izlagači su bili dr Zlatan Meškić, profesor Pravnog fakulteta u Zenici, dr Slavko Đorđević, profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu i mr Branka Skoko, sudija Višeg privrednog suda Republike Srpske.

Na predmetnom seminaru aktivno je učestvovala i advokat dr Jovana Pušac s ciljem prikupljanja i analize stavova doktrine i sudske prakse neophodnih za rešavanje predmeta koje uspešno vodi u ovoj pravnoj oblasti.

BK konvencija 2