ARBITRAZA

Tokom jula 2017. godine, zahvaljujući referencama iz bogate naučno – praktične oblasti prava, advokat dr Jovana Pušac imenovana je za arbitra na listi arbitara pri Udruženju za arbitražno pravo Srbije, zatim na listi arbitara Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore, te listi arbitara Arbitražnog centra Ljubljane pri Privrednoj komori Slovenije.