­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 135 blog entries.

SREĆNI PRAZNICI!

27. 12. 2018.|

KRITIČKI OSVRT NA UPIS ZABELEŽBE SPORA

24. 11. 2018.|

OBJAVLJEN PRVI KOAUTORSKI NAUČNI RAD ADVOKATA DR JOVANE PUŠAC

18. 11. 2018.|

Pušac Jovana, Vidoni Alessandro, ODGOVORNOST IZVOĐAČA I PROJEKTANTA ZA SOLIDNOST GRAĐEVINE

18. 11. 2018.|

MEĐUNARODNA ARBITRAŽNA KONFERENCIJA „ČETVRTI SARAJEVSKI ARBITRAŽNI DANI“ Sarajevo, oktobar 2018

31. 10. 2018.|

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA”, Jahorina, oktobar 2018

28. 10. 2018.|

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC IMENOVANA ZA ARBITRA NA LISTAMA ARBITARA U SRBIJI, CRNOJ GORI, SLOVENIJI I ŠVAJCARSKOJ

03. 10. 2018.|

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE (2017) I PROMOCIJA DOKTORA NAUKA (2018)

14. 09. 2018.|

NAKNADA ŠTETE ZBOG LEKARSKE GREŠKE – SUDSKA PRAKSA, II DEO

24. 08. 2018.|

NAKNADA ŠTETE ZBOG LEKARSKE GREŠKE – SUDSKA PRAKSA

24. 06. 2018.|