­
2006, 2017

ARCH. ALESANDRO VIDONI, KONSULTANT IZ ITALIJE, POSTAO JE DEO TIMA ADVOKATSKE KANCELARIJE

Arch. Alesandro Vidoni, sudski veštak građevinsko-arhitektonske struke, oblast arhitektura i urbanizam, postao je deo tima advokatske kancelarije Jovana Pušac kao [...]

1110, 2016

SEMINAR O PRIMENI MEĐUNARODNOG PRAVA U PRIVREDNIM SPOROVIMA, BANJA LUKA

U organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i IRZ fondacijom iz Nemačke, u Banjaluci je 11. oktobra [...]

110, 2016

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „PROBACIJA I ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE – MOGUĆNOST I PERSPEKTIVE“, BANJA LUKA

Motivisan potrebama daljeg unapređenja i razvoja nauke u skladu sa novim naučnim dostignućima, Centar modernih znanja organizovao je Prvu međunarodnu [...]

1609, 2016

PROMOCIJA „ČASOPISA VJEŠTAK“, NOVI SAD

Centar za veštačenje „Zenit“ d.o.o. Banja Luka, partneri Udruženja sudskih veštaka „Vojvodina“ iz Novog Sada i Udruženje sudskih veštaka Republike [...]

804, 2016

SEMINAR O POSLOVANJU U SKLADU SA PRAVOM KONKURENCIJE, BEOGRAD

SOG / Samardžić, Oreški i Grbović, advokatska firma iz Beograda i Peterhof Consulting organizovali su seminar o najnovijim trendovima i [...]