­
3110, 2018

MEĐUNARODNA ARBITRAŽNA KONFERENCIJA „ČETVRTI SARAJEVSKI ARBITRAŽNI DANI“ Sarajevo, oktobar 2018

MEĐUNARODNA ARBITRAŽNA KONFERENCIJA „ČETVRTI SARAJEVSKI ARBITRAŽNI DANI“ Sarajevo, 24. oktobar, 2018   Udruženje ARBITRI iz Sarajeva je 24. oktobra 2018. godine [...]

2810, 2018

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA”, Jahorina, oktobar 2018

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA'' Jahorina, 23 - 26. oktobar, [...]

310, 2018

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC IMENOVANA ZA ARBITRA NA LISTAMA ARBITARA U SRBIJI, CRNOJ GORI, SLOVENIJI I ŠVAJCARSKOJ

Tokom poslednje dve godine, zahvaljujući značajnim referencama iz naučno-praktičnog domena pravne profesije, advokat dr Jovana Pušac imenovana je za arbitra [...]

1409, 2018

ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE (2017) I PROMOCIJA DOKTORA NAUKA (2018)

Odbrana doktorske disertacije advokata Jovane Pušac (januar 2017) i Promocija doktora pravnih nauka (septembar 2018) Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u [...]

3105, 2018

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA UDRUŽENJA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE „PRIVREDA I ARBITRAŽE“, Zlatibor, maj 2018

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA UDRUŽENJA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE „PRIVREDA I ARBITRAŽE“ Zlatibor, 28 - 30. maj 2018. U periodu od [...]

2611, 2017

ADVOKAT DR JOVANA PUŠAC IMENOVANA ZA STALNOG EDUKATORA CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA REPUBLIKE SRPSKE

Odlukom Upravnog odbora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske od 15. novembra 2017. godine, advokat dr Jovana Pušac [...]

311, 2017

OD 1. OKTOBRA NOVA SEKCIJA NA SAJTU – PROMET NEKRETNINA

Počev od 1. oktobra, 2017. godine, a prema zahtevu naših klijenata, na web stranici advokatske kancelarije JP Law Office, u [...]

211, 2017

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA”, Jahorina, oktobar 2017.

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP „AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI, TEORIJA I PRAKSA” Jahorina, 18 – 21. oktobar, [...]

2608, 2017

PREDSTAVLJAMO ČLANOVE NAŠEG TIMA

Gospođa Jelena Pušac Broćilović postala je deo tima advokatske kancelarije sa statusom pravnog konsultanta u oblasti radno-pravnih odnosa i krivično-pravne [...]

2006, 2017

ARCH. ALESANDRO VIDONI, KONSULTANT IZ ITALIJE, POSTAO JE DEO TIMA ADVOKATSKE KANCELARIJE

Arch. Alesandro Vidoni, sudski veštak građevinsko-arhitektonske struke, oblast arhitektura i urbanizam, postao je deo tima advokatske kancelarije Jovana Pušac kao [...]